Par mums

Partijas “Vienoti Latvijai” galvenā ideja, kas šobrīd kļuvusi īpaši aktuāla, ir nacionālā samierināšanās, kas ir vitāli nepieciešama mūsu valsts sabiedrībai un politikai. Lai to sasniegtu, ir svarīgi ne tikai miers un sasvstarpējā sapratne starp dažādām paaudzēm un tautībām, bet arī metodes, kādas tiek izmantotas šī mērķa sasniegšanā. Līdz šim gan politikā valda sašķeltība, kas traucē arī valsts attīstību.

Partijas “Vienoti Latvijai” pamatprincipi ir brīvība, vienlīdzība un solidaritāte, katra cilvēka tiesības būt atzītam par pilntiesīgu sabiedrības locekli neatkarīgi no valodas, tautības, kultūras, dzīvesveida, vecuma un politiskajiem uzskatiem, un iespējas sadarboties, palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešamas. Šīs vērtības nav zaudējušas savu aktualitāti un ir nepieciešamas sabiedrībai. Tāpēc partija “Vienoti Latvijai” un tās biedri turpinās aktīvi, godīgi un atklāti darboties sabiedriskajā un politiskajā valsts dzīvē un aicina pievienoties visus, kuri piekrīt šiem uzskatiem un jūt aicinājumu un vēlēšanos darīt Latviju labāku.


Partijas nosaukums un logo

Partijas nosaukums ir aizgūts no Māras pieminekļa uzraksta, kas atrodas Rēzeknes centrā.

Logo - Māras Krusts. Māras Krusts ir senlatviešu simbols, kas nozīmē: Dieva materiālo izpausmi, kas pārvalda visu dzīvo un nedzīvo, garīgo un materiālo, zemi un ūdeņus, mīļumu un svētumu, piedalās visās ļaužu dzīves norisēs, simbolizē auglības noslēpumu, aizsargā ģimeni, saimniecību un mājdzīvniekus.

Māra ir sevišķi tuva sievietēm, palīdzot mūža svarīgākajos notikumos: tautās ejot, radībās un bērnu audzināšanā.  Māra ir arī laiksaimniecības un lopu gādniece, saimniekošanas pārraudzītāja, jaunu ļaužu nolūkošanas un derību veicinātāja.

Bērns tika uztverts kā Māras dāvana, kam Māra palīdz nākt pasaulē dzemdību laikā jo viņa pārvalda visa meteriālā radīšanas procesu. Cilvēka augumu dod, uztur un atkal paņem Māra, jo viņas gādībā ir visa sataustāmā pasaule. Māra gan nelemj par mūža ilgumu, tas atstāts likteņa dieves Laimas ziņā.

 

Partijas valde  Manifests

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .